Něco málo o kartách a typech

Tarot
Tarot

TAROT se skládá celkem ze 78 karet, které dále dělíme na dvě základní skupiny, Velkou a Malou Arkánu (z latinského "arcanum" = tajemství).

Velká Arkána obsahuje 22 karet (označené jsou 0-XXI) s vysokou vypovídací hodnotou a vytažené karty poukazují vždy na základní téma(ta) výkladu.

Karty Malé Arkány jsou o poznání početnější, je jich 56. Jde o karty "nižší", tedy dokreslující detaily situace, která nás zajímá.

Tarot je naopak bohatší ve své symbolice, na tarotové kartě bývá symbolem každý detail včetně barevnosti.

Tarot se vykládá podle zažitých zvyklostí, v podstatě jej v základu může vyložit každý podle vypracovaných návodů. Nicméně je daleko lepší, účelnější, když se ho chopí osoba nejenom zběhlá v jeho výkladu častým výkonem této činnosti, ale rovněž citlivá, disponovaná k věštění i jinak než pouhou zkušeností. Ta se pak napojí na tazatele a je schopná mu říci o běhu jeho života daleko více než prostý "vykonavatel" věštby.

Tarotová věštba zapadá do podobných věšteckých úkonů (čínský I ťing, výklad běžnými hracími kartami a podobně) a je navázána mimo jiné na tak zvaný princip synchronicity, jak o něm hovořil C.G. Jung. Jde o to, že na našem světě - je možný výklad Jungových myšlenek - je všechno svázáno dohromady jednotící linií a ten, kdo to umí, dokáže "číst" ze zástupných obrazů a konfigurací vytvořených na základě volby konkrétního činitele daleko více informací, než je v takových obrazech či vzorcích na první pohled obsaženo.


Lenormand
Lenormand

Po tarotu patří karty Lenormand k dalším velmi oblíbeným výkladovým karetním sadám, které se ve své původní podobě zachovaly až do dnešních dnů. Na klasické karty Lenormand navazuje karetní systém Mystická Lenormand, který funguje na stejném principu, ale vyznačuje se mnohem bohatšími ilustracemi, které vznikly technikou vaječných temper na křídou potažených destičkách.

Tento vykládací karetní systém je tvořen 36 obrázkovými kartami, které poskytují informace o minulých, současných i budoucích dějích. Zabývají se především situacemi i událostmi běžného života, proto se nejlépe hodí pro výklady týkající se našich každodenních problémů. Zvláštností těchto vykládacích karet jsou jejich symboly, kterými jsou zvířata, lidé a předměty. Nechávají tak velký prostor pro interpretaci a také k rychlejšímu porozumění dané situace,od malých výkladů až po hluboky výklad všech karet.

Karetní sada Lenormand se vyznačuje především obrázkem a číslem na každé kartě. Důležitým poznávacím znamením jsou karty Dáma a Pán, které představují také tzv. osobní kartu tazatele. Na kartách Lenormand v drtivé většině není žádný nápis ani žádné pojmenování karty. 

Cikánské karty
Cikánské karty

Cikánské karty se nejčastěji používají ke karetním hrám, ale nejvíce jak sami velice dobře tušíte - právě k věštění a magii samotné. Výklady karet stejně jako náš samotný život je průběžný a nepředpovídatelný. Cikánské karty při věštění vyměňují energii a posunují život dále dopředu. Karty se skládají z třiceti-šesti karet a jsou od roku 1920 beze-změny.
 Jelikož i peníze jsou jistou energií. Peníze jsou neviditelnou energií, uvedou do pohybu energie osudu, protože naše veškeré vědění, majetek, cokoliv, co vlastníme, je u nás jen jako host.
Pramenem hlavního příjmu cikánských žen bylo věštění. Ženy se s tím celkem dobře přivydělávaly, což jim rozhodně nemůžeme zazlívat. Samozřejmě si ženy přivydělávaly i jinou činností, ale ta pro ně nebyla tak zajímavá, jako právě věštění z cikánských karet. Věštění se uskutečnilo přirozeným a kouzelným způsobem, léčení nemocných bylinkami, různými nápoji z rostlin a čajů. I k léčení vlastních nemocných používali léčivé byliny. Toto umění léčit se pak dědilo z generace na generaci.
Vykládat karty uměli samozřejmě i muži. Cikáni si však nezvykli věštit mezi sebou, protože v rodině byl vždycky někdo, kdo věštit uměl a peníze si jeden cikán od druhého přeci nemohl vzít. To bylo základní pravidlo.

Důležité je vědět, že na cikánských kartách jsou jednoduché přímočaré obrázky, které vždy ilustrují název karty. Na rozdíl od tarotových karet nenesou však tyto ilustrace hluboké poselství zakódované v rozmanitých symbolech. Od toho, kdo si chce karty vyložit, tak vyžadují především schopnost fantazie. Je třeba umět hravě rozvíjet a spojovat jednotlivé souvislosti, které mezi sebou karty vytváří, a hledat ty správné mosty mezi vyloženými kartami a skutečným životem tazatele.Všechny cikánské karty nesou jasné a srozumitelné významy. U určitých typů výkladu vždy kombinuji různé sady abych byl schopen jít hlouběji.


Mariášové karty se používají ve dvojím provedení, a to jako jednohlavé nebo dvouhlavé. Já používám mariášové karty jednohlavé, protože dávají více náhledu do výkladu tím, že mohou být vyloženy rovně nebo obráceně. To dává výkladu více přesnosti při odpovědi na danou otázku.

U mariášových karet rozlišujeme čtyři barvy (srdce - červené, kule, zelené - listy a žaludy), kdy každá barva odpovídá jednomu živlu. Srdce - VODA, sluneční znamení Rak, Štír, Ryby. Žaludy - OHEŇ, sluneční znamení Beran, Lev, Střelec. Kule - ZEMĚ, sluneční znamení Býk, Panna, Kozoroh. Zelené (listy) - VZDUCH, sluneční znamení Blíženci, Váhy, Vodnář.

SRDCE - vztahuje se k citovým záležitostem, milostným vztahům, rodině, přátelství, ale také k tvořivosti a hojnosti. Srdce jsou spojena s vlastnictvím, láskou a domovem. Patří mezi pozitivní karty, které snižují eventuální nepříznivé karty okolní.

ŽALUDY - vztahují se k obchodním záležitostem a jednáním. Souvisí s podnikáním, pokrokem, ctižádostí, kariérou a ambicemi.

KULE - se vztahují ke všem materiálním záležitostem včetně peněz, majetku a společenskému postavení. Seskupení několika kulí na jednom místě upozorňuje na výbuchy zlosti a egoismus.

ZELENÉ - tak jak jsou SRDCE považovány za nejpříznivější barvu, pak ZELENÉ jsou rozhodně nejméně šťastné. Ukazují na potíže, hádky, rozpory, obavy, odklady, ztráty a krachy. Pokud jsou zelené obklopeny srdcovými či křížovými kartami, ztrácejí mnoho ze svého "ostří".

Vždy však záleží na položení karet a okolních kartách. U JEDNOHLAVÝCH mariášových ještě význam ovlivňuje postavení rovně nebo obráceně.