Výklad karet pravé lásky na uvědomění

07.08.2018

Výklad, s kartami pravé lásky,pro uvědomění si sebe samotných,našich postojů,pocitů a to co  k sobě vpustit máme  a čeho se vyvarovat a jak  s energií pracovat.